Terms and Conditions

MyWallArt Affiliate Program Terms of Service

הסכם:

על ידי הרשמה להיות שותף בתוכנית השותפים של MyWallArt (“התוכנית”), אתה מסכים להיות מחויב לתנאים ולהגבלות הבאים (“תנאים והגבלות”).

MyWallArt שומרת לעצמה את הזכות לעדכן ולשנות את תנאי השירות מעת לעת ללא הודעה מוקדמת. כל תכונות חדשות שמגבירות או משפרות את התוכנית הנוכחית, לרבות שחרור של כלים ומשאבים חדשים, יהיו כפופים לתנאי השירות. המשך השימוש בתוכנית לאחר כל שינוי כזה יהווה את הסכמתך לשינויים אלה.

הפרה של כל אחד מהתנאים שלהלן תגרום לסגירת חשבונך ולחילוט כל תשלומי עמלות שותפים שהושגו במהלך ההפרה. אתה מסכים להשתמש בתוכנית השותפים על אחריותך בלבד.

תנאי חשבון

 • עליך להיות בן 18 ומעלה כדי להיות חלק מתוכנית זו.
 • אתה חייב להיות בן אדם. חשבונות הרשומים על ידי “בוטים” או שיטות אוטומטיות אחרות אינם מורשים.
 • עליך לספק את שמך המלא החוקי, כתובת דוא”ל תקפה וכל מידע אחר הנדרש על מנת להשלים את תהליך ההרשמה.
 • הכניסה שלך יכולה לשמש רק אדם אחד – כניסה יחידה המשותפת על ידי מספר אנשים אינה מותרת.
 • אתה אחראי לשמירה על אבטחת החשבון והסיסמה שלך. MyWallArt לא יכולה ולא תישא באחריות לכל אובדן או נזק כתוצאה מאי עמידה בחובת אבטחה זו.
 • אתה אחראי לכל התוכן שמתפרסם ולפעילות המתרחשת תחת חשבונך.
 • אדם או ישות משפטית אחת לא רשאית לנהל יותר מחשבון אחד.
 • אינך רשאי להשתמש בתוכנית השותפים לכל מטרה לא חוקית או לא מורשית. אסור לך, בשימוש בשירות, להפר חוקים כלשהם בתחום השיפוט שלך (כולל אך לא רק חוקי זכויות יוצרים).
 • אינך רשאי להשתמש בתוכנית השותפים כדי להרוויח כסף בחשבונות מוצרי MyWallArt שלך .
 •  יחסי העבודה אינם יחסי עובד-מעביד, אלא כפרילנסר ולכן לקבלת העמלה עליך להמציא קבלה/חשבונית.

קישורים/גרפיקה באתר שלך, באימיילים שלך או בתקשורת אחרת

לאחר שנרשמת לתוכנית השותפים, יוקצה לך קוד שותפים ייחודי. אתה רשאי להציב קישורים, באנרים או גרפיקה אחרת שאנו מספקים עם קוד השותף שלך באתר שלך, בדוא”ל שלך או בתקשורת אחרת. אנו נספק לך הנחיות, סגנונות קישור ויצירות גרפיות לשימוש בקישור ל- MyWallArt . אנו עשויים לשנות את עיצוב הגרפיקה בכל עת ללא הודעה מוקדמת, אך לא נשנה את מידות התמונות ללא הודעה מתאימה.

כדי לאפשר מעקב מדויק, דיווח וצבירת עמלות הפניה, אנו נספק לך פורמטים מיוחדים של קישורים שישמשו בכל הקישורים בין האתר שלך ל- MyWallArt . עליך לוודא שכל אחד מהקישורים בין האתר שלך ל- MyWallArt משתמש כראוי בפורמטים מיוחדים של קישורים כאלה. קישורים ל- MyWallArt המוצבים באתר שלך בהתאם להסכם זה ואשר משתמשים כראוי בפורמטים של קישורים מיוחדים כאלה מכונים “קישורים מיוחדים”. אתה תרוויח עמלות הפניה רק ​​ביחס למכירות ב- MyWallArtמוצר המתרחש ישירות דרך קישורים מיוחדים; לא נהיה אחראים כלפיך ביחס לכל כשל שלך או מישהו שאתה מפנה אליו משתמש בקישורים מיוחדים או הקלד שגוי של קוד השותף שלך, לרבות במידה שכשל כזה עלול לגרום להפחתה כלשהי של סכומים שאחרת ישולמו לך בהתאם להסכם זה.

קישורי שותפים צריכים להפנות לעמוד של המוצר המקודם.

עמלות הפניה/עמלות ותשלום

כדי שמכירת מוצר תהיה זכאית לזכות בעמלת הפניה, הלקוח חייב ללחוץ על קישור מיוחד מהאתר, הדוא”ל או תקשורת אחרת שלך אל https://1001tmunot.co.il ולהשלים הזמנה עבור מוצר במהלך אותה הפעלה.

אנו נשלם עמלות רק על קישורים שאחריהם עוקבים ומדווחים אוטומטית על ידי המערכות שלנו. לא נשלם עמלות אם מישהו יגיד שהוא רכש או מישהו אומר שהזין קוד הפניה אם המערכת שלנו לא עקבה אחריו. אנו יכולים לשלם עמלות רק על עסקים שנוצרו באמצעות קישורים מיוחדים מעוצבים כהלכה, שאחריהם עקבו אוטומטית על ידי המערכות שלנו.

אנו שומרים לעצמנו את הזכות לפסול עמלות שנצברו באמצעות שיטות מכירה או שיווק מזויפות, לא חוקיות או אגרסיביות מדי, מפוקפקות.

התשלומים מתחילים רק לאחר שהרווחת יותר מ- 100 ש”ח בהכנסה של שותפים. אם חשבון השותף שלך לעולם לא יחצה את סף 100 ש”ח , העמלות שלך לא ימומשו או ישולמו. אנו אחראים רק לתשלום חשבונות שחצו את סף 100 ש”ח .

זיהוי עצמך כשותף MyWallArt

אינך רשאי לפרסם כל הודעה לעיתונות ביחס להסכם זה או להשתתפותך בתוכנית; פעולה כזו עלולה לגרום לסיום שלך מהתוכנית. בנוסף, אינך רשאי בשום אופן להציג מצג שווא או לייפות את היחסים בינינו לבינך, לומר שאתה מפתח את המוצרים שלנו, לומר שאתה חלק מ- MyWallArt או להביע או לרמוז כל מערכת יחסים או זיקה בינינו לבינך או לכל אדם או ישות אחרת למעט כפי שמותר במפורש בהסכם זה (כולל על ידי ביטוי או רמז שאנו תומכים, נותנים חסות, תומכים או תורמים כסף לכל ארגון צדקה או מטרה אחרת).

אינך רשאי לרכוש מוצרים דרך קישורי השותפים שלך לשימושך הפרטי. רכישות כאלה עשויות לגרום (לפי שיקול דעתנו הבלעדי) לניכוי עמלות הפניה ו/או לסיום הסכם זה.

לוח זמנים לתשלום

כל עוד הרווחים הנוכחיים של השותפים שלך הם מעל1 100 ש”ח , תקבל תשלום בכל חודש. אם לא הרווחת 100 ש”ח מאז התשלום האחרון שלך, נשלם לך בחודש הבא לאחר חציית הסף.

הגדרת לקוח

לקוחות שיקנו מוצרים דרך תוכנית זו ייחשבו כלקוחות שלנו. בהתאם לכך, כל הכללים, המדיניות ונהלי התפעול שלנו בנוגע להזמנות לקוחות, שירות לקוחות ומכירות מוצרים יחולו על אותם לקוחות. אנו עשויים לשנות את המדיניות ונהלי הפעולה שלנו בכל עת. לדוגמה, אנו נקבע את המחירים שייגבו עבור מוצרים הנמכרים במסגרת תוכנית זו בהתאם למדיניות התמחור שלנו. מחירי המוצרים והזמינות עשויים להשתנות מעת לעת. מכיוון ששינויים במחיר עשויים להשפיע על מוצרים שציינת באתר שלך, אין להציג מחירי מוצרים באתר שלך. אנו נשתמש במאמצים סבירים מבחינה מסחרית כדי להציג מידע מדויק, אך איננו יכולים להבטיח את הזמינות או המחיר של מוצר מסוים.

האחריות שלך

אתה תהיה האחראי הבלעדי לפיתוח, תפעול ותחזוקה של האתר שלך ולכל החומרים המופיעים באתר שלך. לדוגמה, אתה תהיה האחראי הבלעדי ל:

– התפעול הטכני של האתר שלך וכל הציוד הקשור
– הבטחת הצגת הקישורים המיוחדים באתר שלך אינה מפרה כל הסכם בינך לבין צד שלישי כלשהו (לרבות ללא הגבלה כל הגבלה או דרישות שהוטלו עליך על ידי צד שלישי המארח את אתר)
– הדיוק, האמת וההתאמה של החומרים המפורסמים באתר שלך (כולל, בין היתר, כל החומרים הקשורים למוצר וכל מידע שאתה כולל בקישורים מיוחדים או משייכים אליהם)
– הבטחה שהחומרים המפורסמים באתר שלך אינם להפר או להפר את הזכויות של כל צד שלישי (כולל, למשל, זכויות יוצרים, סימנים מסחריים, פרטיות או זכויות אישיות או קנייניות אחרות)
– הבטחה שהחומרים המתפרסמים באתר שלך אינם פוגעניים או בלתי חוקיים בדרך אחרת
– הבטחה שהאתר שלך חושף בצורה מדויקת והולם, בין באמצעות מדיניות פרטיות ובין אם בדרך אחרת, כיצד אתה אוסף, משתמש, מאחסן וחושף נתונים שנאספים ממבקרים, כולל, היכן ישים, שצדדים שלישיים (כולל מפרסמים) עשויים לשרת תוכן ו/או פרסומות ולאסוף מידע ישירות מהמבקרים ועשויים למקם או לזהות עוגיות בדפדפנים של מבקרים.

עמידה בחוקים

כתנאי להשתתפותך בתוכנית, אתה מסכים שבזמן שאתה משתתף בתוכנית תציית לכל החוקים, הפקודות, הכללים, התקנות, הצווים, הרישיונות, ההיתרים, פסקי הדין, ההחלטות או דרישות אחרות של כל רשות ממשלתית שיש לה. סמכות השיפוט עליך, בין אם חוקים אלה וכו’ נכנסים לתוקף כעת או מאוחר יותר נכנסים לתוקף בזמן שאתה משתתף בתוכנית. מבלי להגביל את המחויבות לעיל, אתה מסכים שכתנאי להשתתפותך בתוכנית תציית לכל החוקים החלים (פדרליים, ממלכתיים או אחרים) השולטים בדואר אלקטרוני שיווקי, לרבות ללא הגבלה, חוק CAN-SPAM משנת 2003 והכל חוקים אחרים נגד ספאם.

תקופת ההסכם והתוכנית

תקופת הסכם זה תתחיל עם הסכמתנו לבקשת התוכנית שלך ויסתיים כאשר יסתיים על ידי מי מהצדדים. אתה או אנחנו רשאים לסיים הסכם זה בכל עת, עם או בלי סיבה, על ידי מתן הודעה בכתב לצד השני על סיום. עם סיום הסכם זה מכל סיבה שהיא, תפסיק מיידית את השימוש, ותסיר מהאתר שלך, את כל הקישורים אל https://1001tmunot.co.il , ואת כל הסימנים המסחריים, הלבוש המסחרי והלוגו שלנו וכל שאר החומרים שלנו. המסופק על ידינו או בשמנו אליך בהתאם לכך או בקשר עם התוכנית. MyWallArt שומרת לעצמה את הזכות לסיים את התוכנית בכל עת. עם סיום התוכנית, MyWallArt תשלם את כל הרווחים שנצברו מעל 100 ש”ח.

סיום

ל-MyWallArt , לפי שיקול דעתה הבלעדי, יש את הזכות להשעות או לסיים את חשבונך ולסרב לכל שימוש נוכחי או עתידי בתוכנית, או בכל שירות אחר של MyWallArt , מכל סיבה שהיא בכל עת. סיום כזה של השירות יביא לביטול או מחיקה של חשבונך או גישתך לחשבונך, ולחילוט ווויתור על כל העמלות הפוטנציאליות או שיש לשלם בחשבון שלך אם הן הושגו באמצעות הונאה, בלתי חוקית, או שיטות מכירה או שיווק אגרסיביות מדי ומפוקפקות מדי. MyWallArt שומרת לעצמה את הזכות לסרב שירות לכל אחד מכל סיבה שהיא בכל עת.

יחסי הצדדים

אתה ואנחנו קבלנים עצמאיים, ושום דבר בהסכם זה לא ייצור כל שותפות, מיזם משותף, סוכנות, זיכיון, נציג מכירות או יחסי עבודה בין הצדדים. לא תהיה לך סמכות להציע או לקבל הצעות או מצגים כלשהם בשמנו. לא תצהיר שום הצהרה, בין אם באתר שלך ובין אם אחרת, שתסתור באופן סביר משהו בסעיף זה.

מגבלות אחריות

לא נהיה אחראים לנזקים עקיפים, מיוחדים או תוצאתיים (או כל אובדן הכנסות, רווחים או נתונים) הנובעים בהקשר להסכם זה או לתוכנית, גם אם הודע לנו על האפשרות של נזקים כאלה. יתרה מכך, החבות המצטברת שלנו הנובעת ביחס להסכם זה ולתוכנית לא תעלה על סך דמי ההפניה ששולמו או ישולמו לך במסגרת הסכם זה.

כתבי ויתור

אנו לא נותנים אחריות או מצגים מפורשים או משתמעים ביחס לתוכנית או למוצרים כלשהם הנמכרים באמצעות התוכנית (כולל, ללא הגבלה, אחריות לגבי כושר, סחירות, אי-הפרה, או כל אחריות משתמעת הנובעת ממהלך של ביצועים, עסקה, או שימוש במסחר). בנוסף, איננו מצהירים כי פעולת ה- MyWallArt תהיה ללא הפרעות או ללא שגיאות, ולא נהיה אחראים להשלכות של הפרעות או שגיאות כלשהן.

חקירה עצמאית

אתה מאשר שקראת הסכם זה ומסכים לכל התנאים וההתניות שלו. אתה מבין שאנו עשויים בכל עת (במישרין או בעקיפין) לבקש הפניות של לקוחות בתנאים שעשויים להיות שונים מאלה הכלולים בהסכם זה או להפעיל אתרי אינטרנט הדומים לאתר שלך או למתחרים שלך. הערכת באופן עצמאי את הרצויות להשתתף בתוכנית ואינך מסתמך על ייצוג, ערבות או הצהרה כלשהי מלבד כפי שנקבע בהסכם זה.

בוררות

כל מחלוקת הנוגעת בכל דרך להסכם זה (כולל כל הפרה בפועל או לכאורה של הסכם זה), כל עסקאות או פעילויות במסגרת הסכם זה או מערכת היחסים שלך איתנו או כל אחד מהשותפים שלנו תוגש לבוררות חסויה, אלא שבמידה שאתה בכל דרך שהיא הפרה או איימה להפר את זכויות הקניין הרוחני שלנו, אנו עשויים לבקש צו מניעה או סעד מתאים אחר בכל בית משפט (ואתה מסכים לסמכות שיפוט לא בלעדית ולמקום מקום בבתי משפט כאלה) או בכל בית משפט אחר בעל סמכות שיפוט מוסמכת. . בוררות על פי הסכם זה תתנהל על פי הכללים הנהוגים אז של איגוד הבוררות הישראלי. פסק הבורר יהיה מחייב וניתן לרשום אותו כפסק דין בכל בית משפט בעל סמכות שיפוט מוסמכת.

שונות

הסכם זה יהיה כפוף לחוקי ישראל, ללא התייחסות לכללים המסדירים את בחירת החוקים. אינך רשאי להמחות הסכם זה, על פי חוק או בדרך אחרת, ללא הסכמתנו מראש ובכתב. בכפוף להגבלה זו, הסכם זה יהיה מחייב, ייקבע לטובת הצדדים ויהיה ניתן לאכיפה כלפי הצדדים ויורשיהם ונציגיהם. הכישלון שלנו לאכוף את הביצוע הקפדני שלך בכל תנאי בהסכם זה לא יהווה ויתור על זכותנו לאכוף לאחר מכן הוראה כזו או כל הוראה אחרת בהסכם זה.

הכישלון של MyWallArt לממש או לאכוף כל זכות או הוראה בתנאי השירות לא יהווה ויתור על זכות או הוראה כאמור. תנאי השירות מהווים את כל ההסכם בינך לבין MyWallArt והם שולטים בשימוש שלך בשירות, במקום כל הסכמים קודמים בינך לבין MyWallArt (כולל, אך לא רק, כל גרסה קודמת של תנאי השירות).

0
סל קניות
 • No products in the cart.